preskoči na sadržaj
Natječaji

Natječaj za popunu radnog mjesta - Učitelj likovne kulture Vijest ima dokument u privitku

REPUBLIKA HRVATSKA

Osnovna škola Jurja Dalmatinca Pag

KLASA: 112-03/18-01/05

URBROJ: 2198-1-27-01-18-03

Pag,  15. ožujka  2018. godine

 

                                                                                                              Oglasna ploča Škole

 

                Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  ( „Narodne novine“, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 7/17) Osnovna škola Jurja Dalmatinca Pag, Ante Starčevića 12, 23250 Pag,  r a s p i s u j e

 

                                                               N  A  T  J  E  Č  A  J

                                                               za popunu radnog mjesta

 

  1. Učitelj likovne kulture, nepuno radno vrijeme 18 sati rada tjedno, 8 sati rada u nastavi, neodređeno radno vrijeme, za rad u Matičnoj školi u Pagu - 1 izvršitelj/ica

 

  :: opširnije :: 


objavio: Šime Gligora  datum: 16. 3. 2018. 09:57

Natječaj za popunu radnih mjesta: učitelj fizike i tehničke kulture Vijest ima dokument u privitku

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( „Narodne novine“, broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. i 152/14. ), Osnovna škola Jurja Dalmatinca Pag, Ante Starčevića 12, 23250 Pag,  easpisuje natječaj za popunu radnih mjesta: učitelj fizike i tehničke kulture.

  :: opširnije :: 


objavio: Šime Gligora  datum: 20. 1. 2015. 10:28

Natječaj za popunu radnih mjesta Vijest ima dokument u privitku

Natječaj  za popunu radnih mjesta: Učitelj fizike, tehničke kulture, razredne nastave, suradnik defektolog.

  :: opširnije :: 


objavio: Šime Gligora  datum: 17. 9. 2014. 22:42

Natječaj za popunu radnih mjesta Vijest ima dokument u privitku

Osnovna škola Jurja Dalmatinca Pag, Ante Starčevića 12, 23250 Pag, raspisuje natječaj za popunu radnih mjesta. Učitelj matematike (M/Ž),  Učitelj edukator – rehabilitator (M/Ž), Učitelj fizike (M/Ž),  Učitelj tehničke kulture (M/Ž). 

  :: opširnije :: 


objavio: Šime Gligora  datum: 28. 3. 2014. 08:00

Natječaj za popunu radnog mjesta UČITELJ LIKOVNE KULTURE (M/Ž) Vijest ima dokument u privitku

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( „Narodne novine“ broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 05/12., 16/12., 86/12., 126/12. i 94/13. ), Osnovna škola Jurja Dalmatinca Pag, Ante Starčevića 12, 23250 Pag,  r a s p i s u j e  natječaj  za popunu radnog mjesta UČITELJ LIKOVNE KULTURE (M/Ž),  neodređeno, nepuno radno vrijeme, 20 sati rada tjedno,  1 izvršitelj/ica   

  :: opširnije :: 


objavio: Šime Gligora  datum: 5. 2. 2014. 09:20

Natječaj za primanje na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa Vijest ima dokument u privitku

Natječaj  za primanje na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa  UČITELJ TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE (M/Ž), puno određeno radno vrijeme 8 mjeseci,  1 izvršitelj/ica

  :: opširnije :: 


objavio: Šime Gligora  datum: 19. 12. 2013. 14:26

Natječaj za popunu radnih mjesta - Učitelj engleskog jezika Vijest ima dokument u privitku

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( „Narodne novine“ broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 05/12., 16/12., 86/12., 126/12. i 94/13. ), Osnovna škola Jurja Dalmatinca Pag, Ante Starčevića 10, 23250 Pag,  raspisuje natječaj za popunu radnog mjesta: 1. Učitelj engleskog jezika (M/Ž), puno neodređeno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ica    

  :: opširnije :: 


objavio: Šime Gligora  datum: 31. 10. 2013. 14:43

Natječaj za popunu radnih mjesta Vijest ima dokument u privitku

  Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( „Narodne novine“ broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 05/12., 16/12., 86/12., 126/12. i 94/13. ), Osnovna škola Jurja Dalmatinca Pag, Ante Starčevića 10, 23250 Pag,  raspisuje natječaj za popunu radnih mjesta: učitelj matematike (M/Ž) -1 izvršitelj/ica, učitelj razredne nastave (M/Ž) – 1 izvršitelj/ica, učitelj edukator – 1 izvršitelj/ica

  :: opširnije :: 


objavio: Šime Gligora  datum: 21. 10. 2013. 14:35

Natječaj za popunu radnog mjesta - KUHAR ( M/Ž ) Vijest ima dokument u privitku

 

    Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( „Narodne novine“ broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. - ispr., 90/11., 05/12., 16/12., 86/12. i 126/12. – pročišćeni tekst ), Osnovna škola Jurja Dalmatinca Pag, Ante Starčevića 10, 23250 Pag, raspisuje natječaj za popunu radnog mjesta   KUHAR ( M/Ž ), neodređeno radno vrijeme, nepuno 20 sati rada tjedno – 1 izvršitelj/ica

 

  :: opširnije :: 


objavio: Šime Gligora  datum: 24. 4. 2013. 08:59

Natječaj: Učitelj razredne nastave i učitelj glazbene kulture Vijest ima dokument u privitku

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( „Narodne novine“ broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11.,16/12. i 86/12. ), Osnovna škola Jurja Dalmatinca Pag, Ante Starčevića 10, 23250 Pag, raspisuje natječaj za popunu radnih mjesta: učitelj razredne nastave i učitelj glazbene kulture. 

  :: opširnije :: 


objavio: Šime Gligora  datum: 23. 10. 2012. 09:21

Natječaj za popunu radnog mjesta - UČITELJ MATEMATIKE Vijest ima dokument u privitku

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( „Narodne novine“ broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11. i 16/12. ), Osnovna škola Jurja Dalmatinca Pag, Ante Starčevića 10, 23250 Pag, raspisuje natječaj  za popunu radnog mjesta: UČITELJ MATEMATIKE ( M/Ž ), puno neodređeno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ica.

  :: opširnije :: 


objavio: Šime Gligora  datum: 13. 4. 2012. 11:18

Natječaj: učitelj matematike i učitelj edukator - rehabilitator Vijest ima dokument u privitku

Osnovna škola Jurja Dalmatinca Pag, Ante Starčevića 10, 23250 Pag, raspisuje natječaj za popunjavanje radnih mjesta učitelj matematike (M/Ž), puno neodređeno radno vrijeme i učitelj edukator – rehabilitator (M/Ž) za rad u razrednom odjelu posebnog programa, puno neodređeno radno vrijeme

  :: opširnije :: 


objavio: Šime Gligora  datum: 3. 10. 2011. 00:30
 


TOČKA

Točka broj 2.
Školski list Osnovne škole Jurja Dalmatinca Pag


TražilicaOglasna ploča

Vremenik

VREMENIK I 2018/2019

Priloženi dokumenti:
Vremenik (2018-19) 1P.pdf


Katalog udžbenika 2014/15

Korisni linkovi
preskoči na navigaciju