2022-04-06 14:15:45

Popis odabranih ponuda potencijalnih davatelja usluga za izvanučioničku nastavu učenika 4. razreda OŠ Jurja Dalmatinca Pag

Poziv 2/2022.

 

 

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva za izbor pružatelja usluga u organizaciji  izvanučioničke nastave učenika 4. razreda OŠ Jurja Dalmatinca Pag je na sastanku održanom 6. travnja 2022. godine u 13.00 sati jednoglasno izabralo ponude potencijalnih davatelja usluga:

 

  1. EŠKO d.o.o. Putnička agencija, Petrčane Zadar
  2. ABC  Travel, turistička agencija, Trpimirova 5A Rijeka

 

Ponude će biti predstavljene na roditeljskom sastanku u ponedjeljak 11. travnja 2022. godine u 17.00 sati u prostorijama Osnovne škole Jurja Dalmatinca Pag, Ante Starčevića 12, 23 250 Pag. Prema jednoglasnoj odluci Povjerenstva potencijalni davatelj usluge ima 15 minuta za predstavljanje svoje ponude.

 

 

Predsjednica Povjerenstva:

Alenka Fabijanić, dipl. učitelj

 


Osnovna škola Jurja Dalmatinca Pag