2021-09-10 06:54:00

POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATA ZA RADNO MJESTO TAJNIK

OSNOVNA ŠKOLA JURJA DALMATINCA PAG ANTE STARČEVIĆA 12 23250 PAG

KLASA: 112-03/21-01/11 URBROJ: 2198-1-27-01-21-07 U Pagu 9. rujna 2021. godine

POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATA ZA RADNO MJESTO TAJNIK

Temeljem čl.9. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Jurja Dalmatinca Pag, Povjerenstvo za postupak vrednovanja kandidata upućuje poziv na testiranje kandidatima koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja i imaju potpunu, pravodobnu i potpisanu prijavu. Testiranje će se obaviti u prostoru škole u uredu ravnateljice, po sljedećem rasporedu:

Ponedjeljak, 13. rujna 2021. godine

Dinka Maržić, 13.30 Bianca Knez, 14.00

Izvori za pripremu (područje pripreme):

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18, 98/19, 64/20.)

Pravilnik o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi (Narodne novine, broj 40/14.)

Kandidat koji ne pristupi testiranju smatra se da je odustao od natječaja.

Povjerenstvo:

Željka Zubović, dipl. učitelj, predsjednica

Jasna Magaš, voditelj računovodstva , član

Marta Klobučar, mag. soc. ped., član


Osnovna škola Jurja Dalmatinca Pag