2021-09-02 17:44:47

PROVEDBENI PLAN ORGANIZACIJE NASTAVE ZA UČENIKE OD 5. DO 8. RAZREDA na početku školske godine 2021./2022. NASTAVA U ŠKOLI

 Rad u školama u sadašnjim epidemiološkim uvjetima smatra se jednako sigurnim kao i boravak kod kuće te se omogućuje uključivanje svih učenika od 5. do 8. razreda u nastavni proces koji će se organizirati u školi,  uz neophodno osiguravanje fizičkog razmaka (koliko je to moguće s obzirom na razvojnu dob učenika)

 

1. Tko ne smije dolaziti u školu?

Učenici i djelatnici koji imaju simptome zarazne bolesti (povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa, grlobolja, proljev, povraćanje), kojima je izrečena mjera samoizolacije ili  imaju saznanja da su zaraženi s COVID-19.

 

2. Organizacija rada

Nastava će se organizirati u jutarnjoj smjeni s početkom u 8.00 sati.

Nastavni sat će trajati 45 minuta.

 

Dopunska nastava, dodatna nastava i izvannastavne aktivnosti održavat će se prema rasporedu sati, a moguće je održavanje u mješovitim grupama.

 

Učenici 7. razreda na nastavi Informatike će biti podijeljeni u mješovite grupe (Putnici, NePutnici) i nastavu Informatike će imati u školi.

 

 Nastava Tjelesne i zdravstvene kulture održavat će se, kad god je to moguće, na otvorenom prostoru izbjegavajući vježbe i igre koje uključuju direktan kontakt učenika.

 

Kod organizacije nastave Glazbene kulture treba paziti da učenici prilikom izvođenja aktivnosti pjevanja ne budu okrenuti licem u lice.

 

 Fizički kontakt učenika iz različitih razrednih odjela treba smanjiti koliko je moguće. Svaki razredni odjel boravi u svojoj učionici u kojoj će se klupe razmjestiti na udaljenost od 1.5  metra. Učenik sjedi uvijek na istom mjestu u učionici.

 

Prolaz i boravak učenika u zajedničkim prostorijama (hodniku, toaletu) treba, koliko je to moguće, smanjiti, a prilikom korištenja zajedničkih prostora učenici moraju nositi maske.

 

Učenik smije  koristiti samo svoj pribor za rad.

 

 

ORGANIZACIJA PROSTORA – UČENICI I UČITELJI

 

Svaki razredni odjel će imati nastavu u jednoj učionici.  Školske klupe razmiču se tako da djeca sjede na što većoj udaljenosti (po mogućnosti 1.5 m).

 

5.A RAZRED – UČIONICA BROJ 4 (SIVA UČIONICA)

5.B RAZRED – UČIONICA BROJ 5 (NARANČASTA UČIONICA)

6.A RAZRED – UČIONICA BROJ 4 (PLAVA UČIONICA)

6.B RAZRED – UČIONICA BROJ 6 (CRVENA UČIONICA)

7. A RAZRED – UČIONICA BROJ 1 (ŽUTA UČIONICA)

7. B RAZRED – UČIONICA BROJ 7 (LJUBIČASTA UČIONICA)

8.B RAZRED – UČIONICA BROJ 8 (ZELENA UČIONICA)

PRO – igraonica produženog boravka u sportskoj dvorani

 

U toaletu istovremeno mogu biti tri učenika. Kako bi se izbjegle gužve kod korištenja toaleta na malom odmoru, učenike je moguće pustiti na obavljanje nužde i tijekom sata. U toaletima koji se nalaze u prostoru školske dvorane u istom trenutku može biti samo jedan učenik.

 

 

1. ODRŽAVANJE PROSTORA

 

Prostor će se svakodnevno dezinficirati dva puta i to prije početka nastave i nakon završetka nastave. Dezinficirati se moraju sve korištene površine: pod, klupe, kvake, tipkovnice, konzole, slavine u kuhinji i sanitarnim čvorovima, tipke vodokotlića, daljinski upravljači, prekidači za struju, zvona na vratima… Svi koji u školu unose mobitel, moraju ga dezinficirati nakon ulaska u zgradu.

 

Nakon održavanja nastave prostor se prije dezinfekcije mora očistiti. Učionica Informatike se dezinficira nakon svake grupe.

 

Prije i nakon održavanja nastave prostor će prozračivati spremačica, a tijekom nastave učiteljica. Zajedničke prostorije kao što su hodnici i sanitarni čvorovi, spremačice će provjetravati dok su učenici na nastavi.

 

Zajednički didaktički materijali (kompas, mjerni instrumenti, glazbeni instrumenti…) koji se koriste na satu, moraju se dezinficirati nakon svakog nastavnog sata, odnosno iza svake grupe koja ga koristi.

 

 

DOLAZAK UČENIKA U ŠKOLU

 

U školu učenici dolaze i odlaze sami ili organiziranim prijevozom  kao što bi dolazili da nema epidemije.

 

 

1. POSTUPANJE UČENIKA I UČITELJA PO ULASKU U ŠKOLU

 

 Učitelji pri dolasku u školu moraju dezinficirati ruke i potplate na ulazu u školu. Odmah nakon što obave mjere dezinfekcije odlaze u učionicu u kojoj imaju 1. sat, dočekuju učenike i vode računa jesu li učenici proveli mjere dezinfekcije.  Učitelji se okupljaju u zbornici poštujući epidemiološke mjere.

 

Dok traju radovi u prizemlju i na 1. katu, učitelji i učenici će ulaziti kroz sportsku dvoranu.

U svakoj učionici bit će postavljeno sredstvo za dezinfekciju ruku.

 

 

PRIJEVOZ UČENIKA

Prijevoz učenika će biti organiziran poštujući epidemiološke mjere propisane za javni prijevoz (nošenje maske i održavanje fizičke distance) a prema redu vožnje:

POLAZAK
VLAŠIĆI 6.55

POVLJANA – 7.15

MIŠKOVIĆI – 6.55

DINJIŠKA – 7.00

GORICA – 7.20

SMOKVICA – 6.50

ŠIMUNI – 7.20

VODICE – 7.40

KOŠLJUN – 7.30

POVRATAK

NA SVIM LINIJAMA - 14.10

 

 

MLIJEČNI OBROK (MARENDA)

 

Dok traju radovi na izmjeni elektro instalacija u prizemlju i na 1. katu (radovi se vrše i u kuhinji), nije moguće pronaći zamjenski prostor koji bi udovoljavao higijenskim uvjetima pripreme hrane. Stoga se priprema i podjela školske marende neće organizirati u prva dva mjeseca nastave.

 

 

ZAŠTITA UČENIKA

 

Nošenje maske za učenike je obavezno ako učenik razvije znakove bolesti tijekom boravka u školi, u javnom prijevozu i dok prolazi hodnikom i koristi ostale zajedničke prostorije kao što su toalet i knjižnica.

 

Učenici će na nastavi nositi masku samo ukoliko epidemiološka situacija na našem području bude nepovoljna, a u suglasju sa Stožerom civilne zaštite Grada Paga.

 

Maske se preporučaju učenicima s kroničnim bolestima (respiratornim, kardiovaskularnim, malignim, dijabetesom, imunodeficijencijama). Odluku o nošenju maski učenicima s nekom od kroničnih bolesti donosi liječnik primarne zdravstvene zaštite. Ovim se učenicima preporuča cijepljenje.

 

Učenici uz pomoć učitelja i roditelja moraju razviti rutinu dezinfekcije ruku. Ruke je obavezno prati i/ili dezinficirati prije ulaska u učionicu, prije jela, nakon korištenja toaleta, nakon dolaska izvana, i uvijek kada ruke izgledaju prljavo.

 

Učenicima se preporučuje da nepotrebno ne dodiruju površine i predmete.

 

MJERENJE TEPMERATURE

Učenik ne mora svakodnevno mjeriti tjelesnu temperaturu, niti njenu vrijednost upisivati u tablicu. Tjelesnu temperaturu treba izmjeriti svaki put prilikom znakova koji mogu upućivati na povišenu temperaturu. U slučaju povišene tjelesne temperature učenik ne dolazi  u školu, već se javlja razredniku/razrednici  i izabranom pedijatru ili obiteljskom liječniku radi odluke o testiranju na COVID-19.

 

Ako učenik/učenica razvije simptome COVID-19 infekcije tijekom boravka u školi pedagog će odmah obavijestiti roditelje, koji moraju u najkraćem roku doći po dijete. Učenik/učenica će do dolaska roditelja biti zbrinut/zbrinuta u posebnoj prostoriji.

 

Preporuku za dolazak učenika s drugim bolestima u školu daje školski liječnik ili liječnik obiteljske medicine.

 

Učenike treba poticati na fizičku distancu, higijenu ruku, ne dodirivanje usta, nosa, očiju i lica te da pri kihanju i kašljanju treba okrenuti lice od drugih osoba.

 

Učenici ne smiju međusobno dijeliti pribor za jelo niti školski pribor.

 

Učenike, u školi i kod kuće, treba upozoravati da je svaki oblik ruganja ili negativnog obilježavanja učenika koji je moguće zaražen korona virusom ili zbog neke druge bolesti mora nositi masku u učionici, neprihvatljivo ponašanje i može rezultirati izricanjem pedagoške mjere.

 

 

ZAŠTITA DJELATNIKA

 

Djelatnici koji nisu cijepljeni i koji nisu preboljeli COVID-19 unazad devet mjeseci obavezno mjere tjelesnu temperaturu svaki dan prije dolaska na posao te u slučaju povišene tjelesne temperature ne dolaze na posao, već se javljaju telefonom ravnatelju i izabranom liječniku obiteljske medicine.

 

U slučaju povišene tjelesne temperature kod zaposlenika, ravnateljica škole će obavijestiti liječnika i postupiti prema uputama HZJZ-a.

 

Učitelji su obavezni nositi maske:

na nastavi s učenicima od 5. do 8. razreda prema preporuci Stožera civilne zaštite, a ovisno o epidemiološkoj situaciji na našem području,

kod komunikacije s drugim djelatnicima,

kod komunikacije s roditeljima ,

u javnom prijevozu,

predmetni učitelji koji predaju u razrednoj nastavi,

ako ima potrebu približiti se učeniku radi pregleda uratka ili pružanja pomoći,

kod prolaska hodnikom.

 

 

Djelatnici se izvan ustanove i nakon radnog vremena moraju pridržavati općih uputa socijalnog distanciranja i održavanja higijene.

 

 

POMOĆNICI U NASTAVI

U odnosu na druge učenike u razrednom odjelu i školi pomoćnik je dužan:

Pridržavati se svih pravila fizičke udaljenosti, Dosljedno provoditi pojačanu osobnu higijenu, Poticati na pojačanu higijenu i fizički razmak svih učenika.

Pomoćnik je dužan nositi masku.

Kod pomaganja djetetu pri održavanju osobne higijene koristi jednokratne rukavice.

 

 

 SURADNJA S RODITELJIMA

 

 Ulazak u školu prilikom pratnje djece dozvoljen je jednom od roditelja učenika s teškoćama u razvoju.

Roditeljski sastanci mogu se održavati u školi, uz poštivanje epidemioloških mjera (obavezno nošenje maske i održavanje distance).

Individualni razgovori s predmetnim učiteljima i razrednicima mogu se održavati u školi i to uz poštivanje epidemioloških mjera (obavezno nošenje maske i održavanje distance).

 

U Pagu 1. rujna 2021. godine

 

 

 

Ravnateljica:

Željka Zubović, dipl. učitelj

 

 


Osnovna škola Jurja Dalmatinca Pag