2021-06-14 11:24:12

OBAVIJEST ZA RODITELJE NA KRAJU NASTAVNE GODINE

Poštovani roditelji, na kraju smo nastavne godine koja je bila prepuna izazova. Nadam se da smo na sve izazove uspjeli uspješno odgovoriti i da će naši učenici na kraju postići uspjeh s kojim će biti zadovoljni, a koji je rezultat njihovog rada, truda i zalaganja.

Ovim putem želim dati obavijesti koje su važne za kraj ove i početak iduće školske godine.

OBAVIJEST ZA RODITELJE NA KRAJU NASTAVNE GODINE

 

Poštovani roditelji, na kraju smo nastavne godine koja je bila prepuna izazova. Nadam se da smo na sve izazove uspjeli uspješno odgovoriti i da će naši učenici na kraju postići uspjeh s kojim će biti zadovoljni, a koji je rezultat njihovog rada, truda i zalaganja.

Ovim putem želim dati obavijesti koje su važne za kraj ove i početak iduće školske godine.

 

OBAVIJESTI

UDŽBENICI

Na kraju nastavne godine učenici moraju vratiti udžbenike koje su dobili u školi i to:

Učenici 1. razreda       vraćaju udžbenik iz Vjeronauka         Učenici 2. razreda       vraćaju udžbenik iz Vjeronauka         Učenici 3. razreda       vraćaju udžbenik iz Vjeronauka,        Učenici 4. razreda        ne vraćaju niti jedan udžbenik,         Učenici 5. razreda       vraćaju sve udžbenike osim udžbenika iz Engleskog jezika               i Talijanskog jezika,     Učenici 6. razreda       vraćaju sve udžbenike osim udžbenika iz Engleskog jezika               i Talijanskog jezika,     Učenici 7. razreda       vraćaju sve udžbenike osim Engleskog jezika, Talijanskog                jezika i Geografije,         Učenici 8. razreda       vraćaju udžbenik iz Geografije, Kemije, Biologije i Fizike.

 

Ukoliko je učenik izgubio udžbenik ili ga je oštetio, mora sukladno Naputku o načinu uporabe, vraćanja i obnavljanja udžbenika i drugih obrazovnih materijala financiranih sredstvima Državnog proračuna  platiti 50% od kataloške cijene udžbenika. Novac koji je uplaćen školi, škola može koristiti isključivo namjenski, odnosno za nabavu novih udžbenika ili ga mora vratiti u Državni proračun. Učenik koji ne vrati udžbenike koje je zadužio prethodne školske godine , odnosno ne nadoknadi štetu, neće moći zadužiti udžbenike za iduću školsku godinu.

Na početku iduće školske godine, učenici će dobiti udžbenike u školi. Neki od njih će biti rabljeni, a neki novi.

 

NABAVA RADNIH BILJEŽNICA I DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA

Radne bilježnice I druge obrazovne materijale, roditelji će nabavljati samostalno prema popisu koji će do 15. srpnja 2021. godine biti objavljen na web stranici Škole.

 

TABLETI

Učenici 8. razreda moraju vratiti tablete koje su dobili u školi. Ostali učenici koji su dobili tablete, ne moraju ih vraćati na kraju nastavne godine, nego ih pažljivo spremiti za korištenje u idućoj školskoj godini.

 

IZBORNI PREDMETI

Učenik bira izborni predmet ili izborne predmete pri upisu u prvi razred ili najkasnije do 30. lipnja tekuće godine za iduću školsku godinu. Za uključivanje učenika u nastavu izbornog predmeta potrebna je suglasnost roditelja.

Učenik može prestati pohađati nastavu izbornog predmeta nakon pisanog zahtjeva roditelja učenika koji se mora dostaviti Učiteljskom vijeću nakon završetka nastavne godine, a najkasnije do 30. lipnja tekuće godine za sljedeću školsku godinu.

 

 

Na kraju ove nastavne godine, želim zahvaliti svim roditeljima na suradnji.

 

Ravnateljica:

Željka Zubović, dipl. učitelj


Osnovna škola Jurja Dalmatinca Pag