2021-03-18 14:44:00

POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATA ZA RADNO MJESTO UČITELJA/CE INFORMATIKE

OSNOVNA ŠKOLA JURJA DALMATINCA PAG
ANTE STARČEVIĆA 12
23250 PAG
KLASA: 112-03/21-01/06
URBROJ: 2198-1-27-01-21-10

U Pagu 18. ožujka 2021. godine

 

 POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATA ZA RADNO MJESTO  UČITELJA/CE INFORMATIKE

 Temeljem čl.9. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Jurja Dalmatinca Pag,  Povjerenstvo za postupak vrednovanja kandidata upućuje poziv na testiranje kandidatima koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja i imaju potpunu, pravodobnu i potpisanu  prijavu. Testiranje će se obaviti u prostoru škole u uredu ravnateljice, po sljedećem rasporedu: 

Srijeda, 24. ožujka 2021. godine

  1. Iva Maćešić, mag.prim.educ.  u 13.30 sati
  2. Marin Buljanović, bacc. Informatike u 14.00 sati

 

Izvori za pripremu (područje pripreme):

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18, 98/19, 64/20)

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. 112/10. 82/19, 43/20)

Kurikulum za nastavni predmet  Informatike za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj

Kandidat koji ne pristupi testiranju smatra se da je odustao od natječaja.

 

 Povjerenstvo:

Željka Zubović, dipl. učitelj, predsjednica

Igor Gubić, prof. , član

Marta Klobučar, mag. soc. ped., član


Osnovna škola Jurja Dalmatinca Pag