2021-01-14 17:41:17

ORGANIZACIJA NASTAVE ZA UČENIKE OD 1. DO 4. RAZREDA

Poštovani roditelji, nastava će se za učenike od 1. do 4. razreda organizirati u školi u jutarnjoj smjeni. U područnim školama nema promjene u organizaciji nastave i provođenju epidemioloških mjera. Promjene su se dogodile u organizaciji nastave u matičnoj školi. U privitku se nalazi plan provođenja nastave za učenike od 1. do 4. razreda u Matičnoj školi. Pozivam roditelje da ga pročitaju i ako imaju pitanja neka mi se obrate porukom na adresu elektroničke pošte: zeljka.zubovic@skole.hr

Obavijest o načinu održavanja nastave za učenike od 5. do 8. razreda, bit će objavljena sutra, u petak 15. siječnja,  na web stranici Škole i u virtualnim razredima učenika od 5. do 8. razreda. 

S poštovanjem.

Ravnateljica:

Željka Zubović, dipl. učitelj

PROVEDBENI PLAN ORGANIZACIJE NASTAVE ZA UČENIKE OD 1. DO 4. RAZREDA na početku drugog polugodišta školske godine 2020./2021.

 

 

PODRUČNE ŠKOLE

Nastava se za učenike područnih škola organizira u školi, uz poštivanje epidemioloških mjera i prema pravilima koja su postavljena na početku školske godine.

 

MATIČNA ŠKOLA

POČETAK I TRAJANJE NASTAVE

Nastava će za učenike od 1. do 4. razreda u Matičnoj školi, dok traju epidemiološke mjere, počinjati u 8.50 sati. Nastavni sat traje 45 minuta. Raspored sati izrađuju razredne učiteljice u suradnji s predmetnim učiteljima Engleskog jezika, Vjeronauka, Informatike, Talijanskog jezika (samo u 4. razredu) i Glazbene kulture (samo u 4. razredu)

SATNICA

 

0. SAT – 8.00 – 8.40

1.SAT – 8.50 – 9.35

2.SAT – 9.40 – 10.25

VELIKI ODMOR – 10.25 – 10.40

3. SAT – 10.45 – 11.30

4. SAT – 11.35 – 12.20

5. SAT – 12.25 – 13.10

 

 

POSTUPANJE DJECE I UČITELJA PO ULASKU U ŠKOLU

Učiteljica je dužna doći 20 minuta prije početka nastave njenog razrednog odjela, ući na ulaz koji je predviđen za njen razredni odjel, dezinficirati ruke i potplate na ulazu u školu, izmjeriti tjelesnu temperaturu i upisati u tablicu evidenciju vrijednosti izmjerene tjelesne temperature te koordinirati dolazak djece i radnje koje moraju učiniti prije ulaska u učionicu pazeći pri tom da se učenici ne zadržavaju u hodniku i ne ostvaruju dulji kontakt s učenicima drugih razrednih odjeljenja.

Učenici u matičnoj školi ne nose posebne papuče, nego na ulazu u školu dezinficiraju potplate (cipele). Učenici koriste toalet za vrijeme malih odmora i velikog odmora, a po potrebi i tijekom nastavnog sata. U toaletu istovremeno smije biti troje učenika. Poštivanje epidemioloških mjera kod korištenja toaleta kontrolirat će učitelji i dežurno tehničko osoblje.

 

 

 

 

 

 

 

RASPORED UČNIONICA I ULAZA U ŠKOLU

 

RAZREDprizemlje, učionica 1. razreda (dosadašnja knjižnica)

Učenici ulaze na glavni ulaz.

Na ulazu dezinficiraju potplate.

Peru ruke sapunom ili dezinficiraju na ulazu u učionicu.

Ulaze u učionicu.

 

RAZRED – prizemlje, učionica 2. razreda (u kojoj su bili i do sada)

Učenici ulaze na glavni ulaz.

Na ulazu dezinficiraju potplate.

Peru ruke sapunom ili dezinficiraju na ulazu u učionicu.

Ulaze u učionicu.

 

RAZRED – prizemlje, učionica 3. razreda (učionica u kojoj su bili i do sada)

Učenici ulaze kroz sportsku dvoranu.

Na ulazu dezinficiraju potplate.

Peru ruke sapunom ili dezinficiraju.

Ulaze u učionicu.

 

RAZREDprizemlje, učionica 4. razreda (do sada je bila učionica Likovne kulture i/ili Informatike)

Učenici ulaze kroz sportsku dvoranu.

Na ulazu dezinficiraju potplate.

Peru ruke sapunom u učionici.

Ulaze u učionicu.

 

U svakoj učionici će  biti  pripremljeno sredstvo za dezinfekciju ruku i upute za korištenje toga sredstva. Učenicima razredne nastave preporuča se češće prati ruke sapunom i vodom.

Prostor učionice će se redovito prozračivati i to spremačica prije i nakon nastave i učiteljica tijekom nastave.

Nastava Informatike održavat će se u učionici Informatike koja će se pri ulazu i izlazu svakog razrednog odjela dezinficirati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIJEVOZ UČENIKA

Prijevoz učenika će biti organiziran poštujući epidemiološke mjere propisane za javni prijevoz (nošenje maske i održavanje fizičke distance) a prema redovnom redu vožnje.

 

RED VOŽNJE ZA UČENIKE MATIČNE ŠKOLE

 

POLAZAK ZA UČENIKE KOJI IMAJU PREDSAT (u 8.00)

ŠIMUNI – 7.20

KOŠLJUN – 7.30

PAG – 7.40

 

 

POLAZAK ZA KOJI IMAJU NASTAVU OD  1. SATA  (u 8.50)

ŠIMUNI – 8.05

KOŠLJUN – 8.15

VODICE – 8.25

POVRATAK: 13.15

 

 

MLIJEČNI OBROK (MARENDA)

Marenda će se učenicima dijeliti na velikom odmoru, nakon 2. nastavnog sata (10.25 do 10. 45) Učenicima koji će primati marendu u školi, ona  će biti ostavljena na stolu ispred učionice koji će prethodno biti dezinficiran. Priprema marende vršit će se uz strogo pridržavanje epidemioloških mjera, a prema protokolu koji je donijela Škola.

 

RASPORED UČENIKA NA VELIKOM ODMORU

Učenici za vrijeme velikog odmora mogu izaći u školsko dvorište uz pratnju i nadzor razredne učiteljice i pri izlasku se ne smiju miješati s učenicima ostalih razreda (što koordiniraju učitelji). Za vrijeme velikog odmora učenici svakog razreda su smješteni na svom dijelu dvorišta i ne dolaze u kontakt s učenicima drugih razrednih odjela.

RASPORED NA ŠKOLSKOM DVORIŠTU

RAZRED – dvorište desno kod kipa Jurja Dalmatinca RAZRED – dvorište lijevo kod 1. klupice RAZRED – dvorište lijevo kod 2. klupice RAZRED – dvorište lijevo kod 3. klupice

 

PRODUŽENI BORAVAK UČENIKA

Program produženog boravka će se provoditi prema Uputama HZJZ-a u kombiniranom odjelu u prostoru u kojem se i do sada organizirao. Učenici različitih razrednih odjela smješteni su svaki u svom dijelu učionice, među njima su pregrade. Ukoliko se bliski kontakt učenika različitih razrednih odjela ne može izbjeći, učenici su obvezni nositi masku.

RASPORED AKTIVNOSTI U PRODUŽENOM BORAVKU (prema potrebama učenika i roditelja može se mijenjati)

Program započinje nakon nastave (nakon 4. sata) i traje dok roditelji ne dođu po učenika, a najdulje do 17.00 sati.

 

 

PRIJEDLOG AKTIVNOSTI

 

12.20 – 13.10 – PRIHVAT DJECE I PRIPREMA ZA RUČAK

13.15 – 13.40 – RUČAK

13.45 – 14.00 – ODMOR

14.00 – 15.30 – PISANJE DOMAĆE ZADAĆE I UČENJE

15.30-17.00 – UČENJE, ODMOR, IGRA (prema potrebama roditelja i učenika)

 

 

Molim sve roditelje čija su djeca uključena u program produženog boravka i one koji žele uključiti djecu od drugog polugodišta, da mi svoje prijave, pitanja i prijedloge pošalju na adresu elektroničke pošte: zeljka.zubovic@skole.hr.

Program će započeti s radom u ponedjeljak 18. siječnja nakon nastave, a raspored aktivnosti ćemo uskladiti prema pedagoškom standardu i potrebama roditelja do srijede 20. siječnja. Roditelji će o svemu biti obavješteni. Ugovore o pohađanju produženog boravka roditelji će dobiti do petka 22. siječnja.

 

 

ZAŠTITA DJECE

Djeca u školi ne nose zaštitnu masku.

 

Učenici uz pomoć učitelja moraju razviti rutinu dezinfekcije ruku. Ruke je obavezno prati i/ili dezinficirati prije ulaska u učionicu, prije jela, nakon korištenja toaleta, nakon dolaska izvana, i uvijek kada ruke izgledaju prljavo. Kod učenika razredne nastave, prednost se daje pranju ruku tekućom vodom i sapunom.

 

Učenicima se preporučuje da nepotrebno ne dodiruju površine i predmete.

 

Roditelj/skrbnik ima obvezu ujutro, prije polaska djeteta, u školu izmjeriti tjelesnu temperaturu te u slučaju povišene tjelesne temperature ne dovodi dijete u školu, već se javlja ravnateljici (611 455), izabranom pedijatru ili obiteljskom liječniku radi odluke o testiranju na COVID-19.

 

Ako dijete razvije simptome COVID infekcije tijekom boravka u školi učitelj će odmah obavijestiti roditelje, koji moraju u najkraćem roku doći po dijete. Dijete će do dolaska roditelja biti zbrinuto u posebnoj prostoriji.

 

Djeca sa znakovima drugih bolesti,  ne dolaze u školu.

 

Djecu treba poticati na fizičku distancu, higijenu ruku, ne dodirivanje usta, nosa, očiju i lica te da pri kihanju i kašljanju treba okrenuti lice od drugih osoba.

 

Djeca ne smiju međusobno dijeliti pribor za jelo niti školski pribor.

 

Učenici se i prije i nakon nastave moraju pridržavati općih epidemioloških uputa.

 

Učenike, u školi i kod kuće, treba upozoravati da je svaki oblik ruganja ili negativnog obilježavanja učenika koji je moguće zaražen korona virusom ili zbog neke druge bolesti mora nositi masku u učionici, neprihvatljivo ponašanje i može rezultirati izricanjem pedagoške mjere.

 

POMOĆNICI U NASTAVI

Pomoćnik u nastavi ubraja se u ukupan broj osoba u razrednom odjelu.

U odnosu na druge učenike u razrednom odjelu i školi pomoćnik je dužan:

Pridržavati se svih pravila fizičke udaljenosti, Dosljedno provoditi pojačanu osobnu higijenu, Poticati na pojačanu higijenu i fizički razmak svih učenika.

Pomoćnik je dužan nositi masku.

Kod pomaganja djetetu pri održavanju osobne higijene koristi jednokratne rukavice.

 

SURADNJA S RODITELJIMA

Roditeljima nije dozvoljen ulazak u školu, osim u iznimnim situacijama.

Roditeljski sastanci će se održavati na daljinu, na način na koji to odredi razrednik.

Individualni razgovori s predmetnim učiteljima i razrednicima će se održavati na daljinu. Predmetni učitelji i razrednici će imati termin za „razgovor“ s roditeljima koji će biti objavljen na web stranici škole. Roditelji će učiteljima svoja pitanja i probleme iznositi putem elektroničke pošte, a učitelji će u terminu individualnih razgovora odgovarati roditeljima.

Prema potrebi moguća je komunikacija telefonom.

 

Za sva pitanja vezana uz organizaciju nastave i provođenje epidemioloških mjera, pozivam roditelje da mi se obrate porukom na adresu elektroničke pošte: zeljka.zubovic@skole.hr.

 

U Pagu 14. siječnja  2021. godine

 

Ravnateljica:

Željka Zubović, dipl. učitelj

 

 


Osnovna škola Jurja Dalmatinca Pag